SN logo
<   Všechny blogové příspěvky

Co to je Likertova škála, jak a kdy ji používat 

Co to je Likertova škála?

Pokud už jste si někdy dělali test osobnosti, potom je tady velká šance, že už jste použili Likertovu škálu. Obecně řečeno Likertova škála měří různé stupně postojů a názoru. Obvykle se skládá z otázky nebo prohlášení s pěti až sedmi možnými odpověďmi. Také však mohou mít až devět odpovědí nebo pouze tři. Odpovědi jsou složeny z různých úrovní souhlasů.

Podívejte se na následující příklad typické otázky z Likertovy škály.

Zde můžete najít jednoduchý příklad dohody o měření s konkrétním tvrzením.

Ačkoli se většinou měří souhlasy, může být také použita k měření:

 • Frekvence (vždy, často, příležitostně, málokdy, nikdy)
 • Hodnota (vysoká, střední, nízká)
 • Kvalita (velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, špatná, velmi špatná)
 • Důležitost (velmi důležité, středně důležité, nedůležité)
 • Pravděpodobnost (určitě ano, možná, pravděpodobně, určitě ne)
 • Spokojenost (velmi spokojená, spokojená, spokojená ani nespokojená, nespokojená, velmi nespokojená)

Skvělou věcí na Likertově škále je její všestrannost.


Jak a kdy použít Likertovu škálu?

Likertova škála rozšiřuje oblasti z jednoduchých “ano” nebo “ne” otázek, ale nedá nám příliš velký názor jako otevřená otázka. Proto použitím Likertovy škály je jednoduché získat názory pouhým kliknutím na tlačítko, aniž by musel účastník průzkumu obětovat svůj drahocenný čas a přemýšlet nad každou otevřenou otázkou. Čím méně času a úsilí musí účastník strávit nad dotazníkem, tím lépe a také to znamená, že je možné získat více odpovědí z vašeho průzkumu.


Podívejme se na několik příkladů, kdy je možné využití Likertovy škály.

 • Měření spokojenosti zaměstnanců nebo jejich názoru ohledně pracoviště a/nebo jejich práce
 • Zájem nebo spokojenost ohledně nového produktu
 • Pravděpodobnost doporučení produktu nebo servisu
 • Názory o potenciálních nápisech nebo vývojích
 • Měření spokojenosti zákazníků 


Skvělou věcí ohledně Likertovy škály je její univerzálnost, a také že mohou být upraveny a přizpůsobeny pro širokou škálu v různých průzkumech. 

Můžete je používat kdykoliv, kdy potřebujete konkrétní nebo podrobnější odpovědi. Ale pořádně se ujistěte, že je používáte správně. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o pár rad jak Likertovy škálu používat.

Efektivní použití Likertovy škály

Likertova škála může být velice užitečným nástrojem pro Vaše dotazníky. Je tady pár věcí, které jsou důležité vědět před tím, než se rozhodnete vytvořit svůj dotazník. Nezapomeňte na tyto rady, abyste získali co nejvíce odpovědí z vašich otázek:

 • Zkuste omezit otázky na jednu vlastnost. V následujícím příkladu najdete špatně položenou otázku s použitím Likertovy škály. Protože jsme použili dva rozdílné a nesouvisející termíny dohromady. Funkční a cenově dostupný. Pokud chcete dosáhnout lepších výsledků, určitě musíte rozdělit tyto dva termíny do samostatných otázek.

Účastník dotazníku si může myslet, že tento výrobek je funkční, ale že není cenově dostupný. Proto se nejedná o přijatelnou otázku v Likertově škále.

 • Vytvořte skupiny otázek s podobným tématem dohromady. Například nezahrnuje otázku ohledně servisu do skupiny otázek ohledně kvality výrobku. Tímto zabráníte přeskakování z jednoho tématu do druhého a pro datazující bude jednodušší vyplnit odpovědi. Bude to také jednoduché pro Vás, když budete vyhodnocovat výsledky průzkumu, jelikož otázky už budou rozděleny do určitých témat.
 • Buďte v souladu s měřítky ve Vašem průzkumu. Jak jsme uvedli již výše, Likertova škála může měřit řadu různých věcí. Nicméně pokud se snažíte měřit více věcí v jednom dotazníku, vzbudíte tak zmatek a je možné, že účastník si ani nevšimne, že se něco v dotazníku změnilo. Proto je nejlepší se zaměřit  na jednu nebo maximálně dvě věci v jednom průzkumu. Extra rada! Pokud se rozhodnete měřit dvě věci v jednom průzkumu, zkuste je alespoň oddělit tak, aby si toho účastník vůbec všimnul.
 • Zkuste dodržet lichý počet možností. Přestože můžete použít sudý počet možností, ale takhle donutíte nerozhodné dotazující k tomu, aby se naklonil k jedné ze stran (pozitivní nebo negativní). Pokud nenajdou vhodnou neutrální odpověď k výběru, je možné, že se dotazující rozhodne vybrat odpověď, která není přesná, tím pádem výsledky Vašeho dotazníku budou méně přesné.
 • Dělejte dotazníky anonymní, abyste dosáhli co nejpřesnějších výsledků. Nemusí to být vhodné pro každý dotazník, ale anonymita snižuje tlak na dotazujícího. Například, pokud provádíte průzkum spokojenosti zaměstnanců a Váš dotazník bude anonymní, dotazující budou pravděpodobněji odpovídat pravdivěji, než kdyby museli uvést své jméno.


Jak vytvořit Likertovu škálu s pomocí SurveyNuts

SurveyNuts nabízí řadu různých typů otázek, a proto je tady více možností jak vytvořit Likterovu škálu. Ale nebojte se, je to jednoduché a budete profesionálem v jeho používání co nevidět.


Metoda č. 1: Použití “anketa” možnosti

Jak můžete vidět na výše uvedené možnosti, nejprve budete muset zadat název vaší otázky. Může to být buď prohlášení, nebo otázka. Potom budete muset přidat odpovědi. V tomto případě uděláme 5 odpovědí. Jakmile budete psát vaše odpovědi, automaticky se Vám zobrazí přidat další odpověď, nebo taky můžete přidat ručně stisknutím “tab” klávesy.

Takhle bude vypadat otázka Likertovy škály s volbou ankety. Protože chcete jednu jasnou a konkrétní odpověď, je nejlepší nechat políčko “povolit více výběrů” nezaškrtnuto. “Náhodné odpovědi” by také měli být nezaškrtnuté, protože chcete,aby odpovědi byli měřítkem, a měly by jít od zvyšování k snižování nebo snižování ke zvyšování.


Metoda č. 2: Použití možnosti “čísla”

Tato metoda může vypadat trochu komplikovaněji, ale je to jednodušší než si myslíte. Jednoduše zadejte otázku nebo prohlášení do hlavního pole. Poté vyberte “hvězdičkové hodnocení” nebo “měřítko”. V tomto případě budeme používat stupnici od 1 do 7. Při použití čísel v Likertově škále budete muset ujasnit, která čísla jsou negativní extrémy a které jsou pozitivní. Tohle je velice důležité! Pokud to neobjasníte, dotazující nebudou vědět, kterou stranu si vybrat pro pozitivní či negativní odpověď. Můžete toho snadno dosáhnout s pomocí titulku. Řekněme, že 1 bude “velmi nespokojený” a 7 bude “velmi spokojený”.

Takto by to mělo vypadat, až budete hotovi. Můžete také přidat hodnoty pro každé číslo, pokud si to přejete. Stačí přidat hodnoty do oblasti “titulků”.


Metoda č. 3: Použití možnosti “Matice”

Tato možnost je jedna z nejlepších způsobu jak vytvořit Likertovu škálu, nebo přinejmenším Likertovy otázky, které jsou si podobné! V tomto případě, položíme otázky do každého řádku. Zkusíme zvolit dvě jednoduché otázky. Sloupce nám budou sloužit pro různé stupnice a odpovědi. Udělejme 5 sloupců s měřítkem od “velmi nespokojený” do “velmi spokojený”. Je možné, že pátráte co zadat do názvu. To je zcela na vás. V tomto případě můžete zadat něco velmi jednoduchého, například: “Prosím pravdivě ohodnoťte následující otázky”. 

Jakmile zadáme všechno, takto bude vypadat vaše Likertova škála:


A teď už víte, kolik máte možností pro vytvoření Likertovy škály. Metoda “Matice” je velmi dobrá, protože udržuje měřítko konzistentní pro každou odpověď! 


Nyní, když máte dobrou představu ohledně Likertovy škály a jak ji používat, zkuste ji implementovat ve vašem dalším průzkumu. Pomůže vám získat hlubší a přesnější názory a vyhodnocení odpovědí bude tím snadnější a efektivnější.
Čeština
arrow