Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Azfb3l0drnunylwozaqs
Turist i Askersund.

Hur hittade du till Askersund?

Är du man eller kvinna?

Hur länge planerar du att stanna i Askersund?

Vad tycker du om servicen i Askersunds butiker?

Vad tycker du om utbudet i Askersunds butiker?

Vad tycker du om öppettiderna i Askersunds butiker?

Kommer du att besöka Askersund igen?

Öppen fråga: är det något du saknar i Askersund? Hur skulle du utveckla Askersund? Övriga synpunkter angående Askersund som stad och dess butiker. (avsluta med namn och telefonnummer för tävlingen)