*
מבין הלקוחות המתענינים שקיימתם איתם שיחת מכירה מה אחוזי הסגירה שלכם