Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Avain Asumisoikeus Oy:n väärinkäytökset

*
Kauanko olet asunut Avain Asumisoikeus Oy:n asunnossa?

*
Oletko tietoinen Avain Asumisoikeus Oy:n asukasvastaisista toimista ja väärinkäytöksistä?

*
Onko Avain Asumisoikeus Oy vaatinut sinua lain ja sopimusten vastaisesti muuttamaan asunnostasi kesken sopimuskauden?

*
Onko Avaimen toimitusjohtaja Maarit Toveri mielestäsi tehtävien tasalla ja kyvykäs hoitamaan yhtiötä asukkaiden oikeuksia kunnioittaen?

*
Oletko tyytyväinen Avaimen asumisoikeusasunnossa asumiseen?

Kerro kokemuksista Avaimen asumisoikeusasunnossa asumisesta? Sana on vapaa.