Logo for SurveyNuts, the best survey maker
WYBÓR SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

*
Twoje wstępne decyzje: wybierz te szkoły, które bierzesz pod uwagę (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

*
Czy zamierzasz kontynuować naukę w Zespole Szkół w Głogówku

*
Jeśli wybrałeś w pytaniu 5 odpowiedź "nie", to zamierzasz kontynuować naukę w:

*
Przy wyborze Liceum Ogólnokształcącego, jaki preferujesz kierunek kształcenia ogólnego