Logo for SurveyNuts, the best survey maker
[TAC 2019] THÍ SINH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

CHUNG KẾT KIỂM TOÁN VIÊN TÀI NĂNG TAC 2019

*
HÃY BÌNH CHỌN CHO THÍ SINH MÀ BẠN YÊU THÍCH NHẤT!

THÍ SINH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT SẼ NHẬN GIẢI THƯỞNG 1,000,000 VND TIỀN MẶT