Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Работата на ЦСРИ ПАС в периода на извънредно положение.
Анкета за родители и потребители на Центъра.

*
Във времето на извънредно положение, поддържате ли връзка с терапевта на детето Ви/ ментор за потребители над 18 години.

*
Имате ли достъп и информация за преведени и адаптирани информационни, помощни материали от екипа на Центъра?

*
Получавате ли материали, насоки и задачи за изпълнение в домашни условия от терапевта на Вашето дете/ ментор за потребител над 18 години?

*
Вашето дете (син или дъщеря), участва ли във видеоконферентн връзка с неговия терапевт/ ментор?

Има ли форма на контакт, която бихте препоръчали на екипа като подходяща в момента за Вас и Вашия син/ дъщеря?

моля, напишете:

*
Информиран ли сте навреме за създадената организация на работа в Центъра в условията на изолация ?

*
споделете с нас Вашите препоръки, предложения тук