Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Lewin Kłodzki 2020

*
Czy planujesz wziąć udział w rekolekcjach letnich w Lewinie Kłodzkim (15-22.08.)?

Jeśli nie lub jeszcze nie wiesz, to dlaczego? Miejsce na komentarz.

Jeśli planujesz jechać, to sam czy z rodziną? W ile osób?

Imię i nazwisko (podanie danych jest dobrowolne)