Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Aptauja bērnu ar dzirdes traucējumiem vecākiem

*
Vai bērns apmeklē specializēto dārziņu/skolu?

*
Jūsu ģimenes izdevumi sakarā ar bērna dzirdes traucējumiem (baterijas, aparātu/implantu apkope, logopēda apmeklēšana u.c.)

*
Vai saņemat pašvaldības atbalstu saistībā ar bērna dzirdes traucējumiem?

*
Kāds atbalsts no pašvaldības būtu nepieciešams saistībā ar bērna vājdzirdību?

*
Kas jūsu ģimenei sagādā vislielākās grūtības saistībā ar bērna dzirdes traucējumiem?

*
Bērnam ir diagnosticēta