Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Clxhr9kftvoaynil7u09
АНКЕТА - ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

1. Знаете ли, че съгласно изменение в Закона при подмяна на уредите за отчет, новите следва да поддържат дистанционен отчет и че след монтаж на такива уреди отпадат прогнозните сметки и заплащате само това, което сте консумирали?

2. Знаете ли кой е Вашият топлинен счетоводител?

4. Кое е определящо при избора Ви на уреди за измерване на топлинна енергия и битово гореща вода? /Моля, степенувайте по важност – 1 малко важно; 2 – важно; 3 – много важно/ - търговска марка

1 2 3

4.1 Кое е определящо при избора Ви на уреди за измерване на топлинна енергия и битово гореща вода? /Моля степенувайте по важност – 1 малко важно; 2 – важно; 3 – много важно/ - имидж на доставчика

1 2 3

4.2 Кое е определящо при избора Ви на уреди за измерване на топлинна енергия и битово гореща вода? /Моля степенувайте по важност – 1 малко важно; 2 – важно; 3 – много важно/ -цена на уреда

1 2 3

4.3 Кое е определящо при избора Ви на уреди за измерване на топлинна енергия и битово гореща вода? /Моля, степенувайте по важност – 1 малко важно; 2 – важно; 3 – много важно/ - цена на уред

1 2 3

4.4 Кое е определящо при избора Ви на уреди за измерване на топлинна енергия и битово гореща вода? /Моля, степенувайте по важност – 1 малко важно; 2 – важно; 3 – много важно/ - Качество на обслужване, такса топлинно счетоводство

1 2 3

5. Подменяни ли са уредите Ви скоро?

6.Възползвахте ли се от промоционални условия при подмяна на уредите Ви?

7. Устройва ли Ви таксата, която заплащате за топлинно счетоводство?

8. Бихте ли монтирали уреди с дистанционно отчитане, при предоставена пакетна оферта с атрактивни ценови условия?

9. Бих искал да получа промо оферта за уреди – email:................................................