*
Προσωπικά στοιχεία χρήστη
*
Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Τίτλος βιβλίου
*
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας;
Ποιο είδος βιβλίου προτιμάς να διαβάζεις στον ελεύθερο χρόνο σου;
*
Πώς διαλέγεις ένα βιβλίο;
*
Πόσα εξωσχολικά βιβλία διαβάζεις το χρόνο;
*
Πόσο συχνά επισκέπτεσαι τη βιβλιοθήκη του σχολείου σου;
*
Πρότεινε ένα βιβλίο που θα ήθελες να έχει η βιβλιοθήκη του σχολείου μας.