Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Teren rekreacji WEDŁUG mieszkańców zębickiego osiedla

Szanowni Państwo,


W październiku 2015 r. będzie opracowywana koncepcja projektowa dla zagospodarowania terenu na działce 7ZP, przy skrzyżowaniu ulic Prusa i Jodłowej, naprzeciwko osiedlowego parku w Zębicach.

Opracowanie ma określić możliwości zagospodarowania działki na cele rekreacji.

W koncepcji projektowej uwzględnione będą zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Państwa preferencje na temat przyszłego zagospodarowania tego terenu.

W październiku odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego architekt przedstawi koncepcję projektową, a Państwo będą mieli okazję do wyrażenia opinii o proponowanej koncepcji.

Proszę uprzejmie o wypełnienie ankiety do 25 września.Anna Schindler

Stowarzyszenie Teraz Gmina

Padenwigrhavllybvj1e

*
Co chcieliby Państwo, żeby było na tej działce?

Czego nie chcą Państwo na tej działce?