Logo for SurveyNuts, the best survey maker
Вземете £100 от Nationwide
Сменете вашата сегашна банкова сметка към Nationwide

Как работи?

Банка Nationwide дава 100 лири награда ако преместите вашата банкова сметка при тях. Това е официална промоция на банката, 100% законна и без уловки. Информацията е на техния уебсайт.

За да получите наградата от 100 лири:

  • трябва да имате настояща банкова сметка (current account) при друга банка.
  • Трябват ви 2 директни дебита към нея.
  • Трябва да бъдете препоръчани от някой с банкова сметка в Nationwide (нас).

След препоръката можете да кандидатствате по телефона, онлайн, или в клон на Nationwide, за сметка при тях, като заявите, че искате да направите full switch към тях. Имате избор от следните сметки:

FlexAccount, FlexDirect or a FlexPlus account.

Само те ви дават 100 лири при switch.


След като попълните данните по-долу, изчакайте 7 дни преди да започнете процеса. Това е времето в което банката да регистрира препоръката.


Това е.

Попълнете данните по-долу за да започнете.

Всички полета се попълват на латиница - имената както са по паспорт.

*
Име (на латиница)

*
Фамилия (на латиница)

*
Дата на раждане (дд/мм/гггг)

*
Email

Мобилен (или последните 5 цифри, желателно)