نمونه های نظرسنجی

Why did Jeff Bezos buy the Washington Post ?
شرکت در نظر سنجی
مشاهده نتایج
Which female Breaking Bad character are you ?
شرکت در نظر سنجی
مشاهده نتایج
Hotel satisfaction questionnaire
شرکت در نظر سنجی
مشاهده نتایج
ارتباط با ما
 contact@surveynuts.com
 Facebook
 Twitter