SN logo

Създавайте неограничен брой формуляри, проучвания и викторини.

Съставете първата си анкета
7-дневен безплатен пробен период
Цените ни са опростени с един платен план, който включва всичко.
Неограничен брой отговори
Неограничен брой въпроси
Експортиране на данни в Excel
Лични заслючителни страници на анкетата
Определете резултатите и правете викторини
Използвайте логиката на разклоняване
Приоритетно обслужване
Бял етикет
$29/месец
или $190/година (USD)
Български
arrow