Đăng ký ngay !Hoặc cố gắng tạo bài khảo sát đầu tiên của bạn dưới đây, ngay lập tức, và chọn kế hoạch của bạn sau này.
Carrow
Tạo tiêu đề cho bản khảo sát
+ thêm phụ đề
+ thêm trang bìa (tùy chọn)
Câu hỏi lựa chọn
Câu hỏi mở
Thông điệp
Lựa chọn hình ảnh
Tải tập tin lên
Số
Matrix
+ thêm phụ đề
Hiển thị câu hỏi này ở trong danh sách thả xuống
Yêu cầu Câu trả lời
Cho phép nhiều lựa chọn
Câu trả lời ngẫu nhiên
Thêm 'Khác'
Câu hỏi lựa chọn
Câu hỏi mở
Thông điệp
Lựa chọn hình ảnh
Tải tập tin lên
Số
Matrix
+ thêm phụ đề
Hiển thị câu hỏi này ở trong danh sách thả xuống
Yêu cầu Câu trả lời
Cho phép nhiều lựa chọn
Câu trả lời ngẫu nhiên
Thêm 'Khác'
+ Thêm Câu hỏi
Địa chỉ email của bạn là gì ?
Tạo Bản khảo sát
Essential SSL
Kết nối với chúng tôi
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter