Месечно
Годишен
Безплатно

Максимум 100 отговора на анкета

Максимум 10 въпроса на анкета

Статистика в реално време


Регистрирайте се

BASIC

Максимум 300 отговора на анкета

Максимум 15 въпроса на анкета

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

$17/Month (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
PRO

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

$25/Month (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
ПЛЮС

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

Определете резултатите и правете викторини

Използвайте логиката на разклоняване

Приоритетно обслужване

Бял етикет

$39/Month (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!