Το καλύτερο λογισμικό ερευνών, αδιαμφισβήτητα!

Ο πιο εύχρηστος δημιουργός ερωτηματολόγιων και ερευνών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μας για να δημιουργήσετε φόρμες προκειμένου να συλλέξετε δεδομένα ή να φτιάξετε προχωρημένα κουιζ.

Δημιουργία νέας έρευνας
star rating
Περισσότεροι από 100.000 πελάτες εμπιστεύονται το SurveyNuts για τα ερωτηματολόγια τους, τις ηλεκτρονικές φόρμες, τις μελέτες και τα ερευνητικά προγράμματα τους:
benefit tesla stanford microsoft expedia esteelauder chicago
Πως δουλεύει
Δημιουργία
1. Δημιουργία
Σχεδιάστε την έρευνα σας με το απλό μας εργαλείο για να δημιουργήσετε ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους ερωτήσεων
Κοινοποίηση
2. Κοινοποίηση
Κοινοποιήστε την διέυθυνση URL της έρευνας σας στα social media, στην ιστοσελίδα σας ή στείλτε την μέσω email για να συλλέξετε απαντήσεις
Ανάλυση
3. Ανάλυση
Ο πίνακας αναφορών σε πραγματικό χρόνο θα εμφανίσει όλα τα αποτελέσματα και τα στατιστικά με απλά διαγράμματα ή μέσω εξαγωγής δεδομένων
Τιμές
Δωρεάν

Απεριόριστες απαντήσεις 💥

Απεριόριστες ερωτήσεις 🌈

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο

Δείτε μεμονωμένες απαντήσεις

ΣΥΝ

Απεριόριστες απαντήσεις

Απεριόριστες ερωτήσεις

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο

Δείτε μεμονωμένες απαντήσεις

Εξαγωγή Δεδομένων στο Excel

Εξατομικευμένες σελίδες στο τέλος της έρευνας

Βάλτε βαθμολογίες & δημιουργήστε κουιζ

Εφαρμόστε την λογική διακλάδωσης

Προτεραιότητα στην υποστήριξη

Λευκή ετικέτα

$39/Month (USD)
Ή εξοικονομήστε χρήματα με την ετήσια συνδρομή ($340/Year)

Χωρίς δέσμευση - ακυρώνετε οποιαδήποτε στιγμή!