Phần mềm khảo sát tốt nhất, dễ dàng sử dụng!

Công cụ tạo bảng hỏi và lập bản khảo sát dễ sử dụng nhất. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm của chúng tôi để tạo ra các mẫu thu thập dữ liệu hoặc xây dựng các bài kiểm tra phức tạp.

Đầy đủ các tính năng cần thiết để tạo các bài khảo sát, mẫu đơn & câu đố hoàn hảo
document

Tạo bài khảo sát tương tác

Một giao diện vô cùng trực quan để tạo khảo sát với phiên bản xem trước được tạo trong thời gian thực. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi...

document

Lựa chọn chủ đề

Lọc kết quả cho một nhóm người trả lời cụ thể bằng cách nhấp vào một phản hồi. Bảng điều khiển báo cáo đặc biệt của chúng tôi sẽ tạo biểu đồ và tỷ ...

document

Tối ưu hóa cho điện thoại

Tính trung bình, có hơn 30% số người tham gia các cuộc khảo sát trả lời qua điện thoại di động. Nhiều công cụ khảo sát hiện nay đã được thiết lập t...

document

Báo cáo & thống kê

Bạn có thể xem sự gia tăng các kết quả cho mỗi câu hỏi, với tỷ lệ phần trăm, biểu đồ động, và số phiếu bầu theo thời gian thực. Kết quả của các câu...

Tạo

Thiết kế khảo sát của bạn với công cụ đơn giản của chúng tôi để tạo bảng câu hỏi với các loại câu hỏi khác nhau

section

Chia sẻ

Đăng URL của bài khảo sát lên mạng xã hội, lên trang web của bạn hoặc gửi qua email để thu thập câu trả lời

section

Phân tích

Bảng điều khiển báo cáo theo thời gian thực của chúng tôi sẽ hiển thị toàn bộ kết quả và thống kê với các biểu đồ đơn giản hoặc thông qua việc xuất dữ liệu

section
Hơn 100.000 khách hàng tin tưởng dùng SurveyNuts cho việc tạo bảng câu hỏi, biểu mẫu trực tuyến, nghiên cứu và các dự án nghiên cứu:
benefit tesla.svg stanford.svg microsoft.svg expedia.svg esteelauder.svg chicago.svg