SN logo

Tạo các biểu mẫu, khảo sát và câu hỏi không giới hạn.

Bạo bài khảo sát đầu tiên
Dùng thử miễn phí 7 ngày
Chúng tôi duy trì mức giá đơn giản bằng một gói trả phí bao gồm mọi thứ.
Không giới hạn phản hồi
Không giới hạn câu hỏi
Xuất Dữ liệu sang Excel
Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát
Gán điểm & tạo câu đố
Thực hiện phân nhánh logic
Ưu tiên hỗ trợ
Nhãn trắng
$29/tháng
hoặc $190/năm (USD)
Tiếng Việt
arrow