Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες των ερευνών μας

Δωρεάν

Max of 50 responses per survey

Οριο 5 ερωτήσεων ανά έρευνα

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο


Εγγραφή

Basic

Max of 200 responses per survey

Max of 12 questions per survey

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο

Δείτε μεμονωμένες απαντήσεις

Διάφορα γραφιστικά σχέδια

$12/μήνα (USD)
Ή εξοικονομήστε χρήματα με την ετήσια συνδρομή

Εγγραφή

Χωρίς δέσμευση - ακυρώνετε οποιαδήποτε στιγμή!
PRO

Απεριόριστες απαντήσεις

Απεριόριστες ερωτήσεις

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο

Δείτε μεμονωμένες απαντήσεις

Διάφορα γραφιστικά σχέδια

Εξαγωγή Δεδομένων στο Excel

Εξατομικευμένες σελίδες στο τέλος της έρευνας

$25/μήνα (USD)
Ή εξοικονομήστε χρήματα με την ετήσια συνδρομή

Εγγραφή

Χωρίς δέσμευση - ακυρώνετε οποιαδήποτε στιγμή!
PLUS

Απεριόριστες απαντήσεις

Απεριόριστες ερωτήσεις

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο

Δείτε μεμονωμένες απαντήσεις

Διάφορα γραφιστικά σχέδια

Εξαγωγή Δεδομένων στο Excel

Εξατομικευμένες σελίδες στο τέλος της έρευνας

Βάλτε βαθμολογίες & δημιουργήστε κουιζ

Εφαρμόστε την λογική διακλάδωσης

Προτεραιότητα στην υποστήριξη

Λευκή ετικέτα

$65/μήνα (USD)
Ή εξοικονομήστε χρήματα με την ετήσια συνδρομή

Εγγραφή

Χωρίς δέσμευση - ακυρώνετε οποιαδήποτε στιγμή!
Συνδεθείτε μαζί μας
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter
Other solutions
Quiz Maker - SnowQuiz