เข้าถึงแบบสำรวจได้อย่างสมบูรณ์

ฟรี

ไม่จำกัดคำตอบ

มีสูงสุด 10 คำถามต่อแบบสำรวจ

สถิติแบบเรียลไทม์

ดูแต่ละคำตอบ

รูปแบบการออกแบบต่างๆ


ลงทะเบียน

PRO

ไม่จำกัดคำตอบ

ไม่จำกัดคำถาม

ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel

กำหนดหน้าสิ้นสุดแบบสำรวจ

กำหนดคะแนน และทำแบบทดสอบ

ใช้ตรรกะย่อย

การสนับสนุนลำดับความสำคัญ

ป้ายสีขาว

$19/เดือน (USD)
หรือประหยัดเงินประจำปี

ลงทะเบียน

ไม่มีพันธะสัญญา - ยกเลิกได้ตลอดเวลา
ติดต่อเรา
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter