Получете пълен достъп до нашите функции за анкети

Безплатно

Max of 50 responses per survey

Максимум 5 въпроса на анкета

Статистика в реално време


Регистрирайте се

Basic

Max of 200 responses per survey

Max of 12 questions per survey

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

$12/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
PRO

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

$25/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
PLUS

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

Определете резултатите и правете викторини

Използвайте логиката на разклоняване

Приоритетно обслужване

Бял етикет

$65/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
Свържете се с нас
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter
Other solutions
Quiz Maker - SnowQuiz