Получете пълен достъп до нашите функции за анкети

Безплатно

Неограничен брой отговори

Максимум 10 въпроса на анкета

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми


Регистрирайте се

PRO

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

Определете резултатите и правете викторини

Използвайте логиката на разклоняване

Приоритетно обслужване

Бял етикет

$19/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
Свържете се с нас
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter