Получете пълен достъп до нашите функции за анкети

Безплатно

Max of 100 responses per survey

Максимум 10 въпроса на анкета

Статистика в реално време


Регистрирайте се

Basic

Max of 300 responses per survey

Max of 15 questions per survey

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

$17/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
PRO

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

$25/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
PLUS

Неограничен брой отговори

Неограничен брой въпроси

Статистика в реално време

Преглед на индивидуалните отговори

Различни дизайнерски теми

Експортиране на данни в Excel

Лични заслючителни страници на анкетата

Определете резултатите и правете викторини

Използвайте логиката на разклоняване

Приоритетно обслужване

Бял етикет

$39/месец (USD)
Или спестете пари с целогодишния

Регистрирайте се

Без ангажименти - откажете по всяко време!
Свържете се с нас
 contact@surveynuts.com
 Facebook
 Twitter
Other solutions
SnowQuiz