Nhận quyền truy cập đầy đủ các tính năng khảo sát của chúng tôi

Miễn phí

Tối đa 100000 người trả lời cho mỗi bài khảo sát

Tối đa 10 câu hỏi mỗi bài khảo sát

Thống kê thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau


Đăng ký

THÀNH VIÊN CAO CẤP

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Xuất Dữ liệu vào Excel

Tùy chỉnh các trang kết thúc bài khảo sát

Cho điểm & tạo bài kiểm tra

Thực hiện phân nhánh logic

Ưu tiên hỗ trợ

Nhãn trắng

$19/tháng (USD)
Hoặc tiets kiệm tiền với gói thường niên

Đăng ký

Không cam kết - hủy bất kỳ lúc nào !
Kết nối với chúng tôi
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter