Để sử dụng được toàn bộ các tính năng khảo sát của chúng tôi

Miễn phí

Không giới hạn phản hồi

Tối đa 10 câu hỏi mỗi bài khảo sát

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau


Đăng ký

PRO

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

Gán điểm & tạo câu đố

Thực hiện phân nhánh logic

Ưu tiên hỗ trợ

Nhãn trắng

$19/tháng (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !
Kết nối với chúng tôi
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter