دسترسی کامل به قابلیت های نظرسنجی ما

رایگان

پاسخ های نامحدود

حداکثر 10 سوال برای هر نظرسنجی

آمار لحظه ای

مشاهده تک تک نتایج

تم های طراحی مختلف


عضویت

پیشرفته

پاسخ های نامحدود

سوال های نامحدود

خروجی داده ها به اکسل

صفحه پایانی سفارشی در نظرسنجی ها

نمره دهی کنید و امتحان بسازید

استفاده از منطق شاخه ای

قابلیت اولویت بندی

بدون نام تجاری

$19/ماه (USD)
یا با طرح سالانه صرفه جویی کنید

عضویت

هیچ تعهدی ندارید - هر لحظه بخواهید می توانید لغو کنید!
ارتباط با ما
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter